Hoe auditen wij de werkbeleving van medewerkers ?

Toetsen van processen is 1…

Wacht… we auditen werkprocessen: de organisatie verwacht dat de processen op een bepaalde manier worden uitgevoerd, en wij toetsen of dat ook zo gebeurd (even kort traditioneel door de bocht). Als iets niet verloopt zoals de organisatie verwacht of niet verloopt volgens de betreffende wet en regelgeving, geven we dat aan in een bevinding met een aanbeveling en monitoren wij of dat opgevolgd wordt.


Maar!

Maar! De kwaliteit van het uitvoeren van de processen hangt voor een groot gedeelte ook af van hoe diegene die het uitvoert ‘in zijn vel zit’ of ‘hoe zijn pet staat.’ Informatie over hoe de medewerkers zich voelen op hun werkplek en hoe zij tegen hun werkzaamheden aankijken kan ons informatie geven over de kwaliteit van de werkzaamheden. Dus ook over de effectiviteit van beheersmaatregelen. Daaruit zijn aandachtspunten voor het management te formuleren om de uitvoering van de processen te optimaliseren.


Effect werkbeleving

Als een 4-ogenprincipe deel uitmaakt van een proces bijvoorbeeld, kan een tal van factoren zorgen dat zo een control minder effectief uitgevoerd wordt. Iemand kan werkdruk ervaren waardoor door de ervaren druk de controle minder secuur wordt uitgevoerd. Werkdruk kan ook het gevoel van betrokkenheid verminderen, en dat kan ook een negatief effect hebben op de kwaliteit van de controle. Niet alleen werkdruk heeft zijn negatieve effecten, maar ook bijvoorbeeld het niet ervaren van werkplezier. Wanneer iemand het (even) niet (meer) naar zijn zin heeft, bestaat de kans dat dit zijn motivatie en daarmee de kwaliteit van zijn werk beïnvloedt.

Dus:

Een audit naar de werkbeleving van een medewerker geeft inzicht over de kwaliteit van de uitvoering. In overleg met de opdrachtgever wordt de scope vastgesteld. Door middel van vragenlijsten en interviews wordt een beeld gegeven van de werkbeleving van de betrokken medewerkers bij een proces, afdeling of gehele organisatie, de eventuele risico’s die daarbij horen en aanbevelingen om deze risico’s te mitigeren.

Verschil met een MTO

De vraag wat het verschil van een audit naar werkbeleving met een MedewerkersTevredenheidOnderzoek zal zijn is evident. In de audit zullen wij echter dieper ingaan op de invloed van de werkbeleving op het desbetreffende proces en daar bevindingen en aanbevelingen over formuleren. Waar een MTO meer een indicator is om te meten hoe medewerkers in de organisatie staan en wat de gevolgen hiervan zijn in algemenere zin. Een audit zal meer op maat zijn en specifiekere handvatten bieden voor het management om de uitvoering van de processen te optimaliseren.

Werkbeleving laten auditen?

Neem dan contact op met Heidi Riepe. Met haar expertise op het gebied van cultuur en gedrag kijkt zij graag samen met u naar de mogelijkheden. Ook wanneer éen van de andere onderwerpen die genoemd zijn in dit artikel uw nieuwsgierigheid heeft geprikkeld, kijken wij graag samen met u hoe wij dit onderwerp op maat kunnen vormgeven en u daarover inzicht kunnen bieden.

Audit de werkbeleving

Wanneer heeft u voor het laatst een audit gedaan naar de werkbeleving van uw medewerkers? Informeer bij Heidi Riepe, auditor Gedrag & Cultuur, naar de mogelijkheden. Neem hier contact met haar op.

Audit de werkbeleving

“Kennis delen staat centraal binnen onze visie.
Zo leveren wij onze bijdrage aan verzekeraars en de samenleving”

Deze website maakt gebruik van cookies

InAudit maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

AVG CookieNoodzakelijk
AVG CookieVoorkeuren
AVG CookieStatistieken
Privacyverklaring