Door Soft Controls voor de winst

in plaats van alleen de bal in het spel houden.

De reden om de wedstrijd te winnen

Een sportwedstrijd: de strategie van het spel kan tot in den treure besproken zijn, maar het zijn nog altijd de spelers die de wedstrijd moeten winnen. Als iemand zich niet aan de regels houdt, zijn dag niet heeft, de strategie niet goed begrepen heeft, etc is het risico groot dat de kans op winst kleiner wordt. Om te zorgen dat de spelers zich aan de regels houden, goed in hun vel zitten en de strategie kunnen dromen, worden er door de coach en zijn achterban zoveel mogelijk maatregelen genomen. Naast het faciliteren van trainingen, theoriebijeenkomsten om de spelregels door te nemen, feedback geven, gebeuren er ook een hoop ‘ontastbare’ dingen. De coach streeft een gevoel van saamhorigheid na, zorgt dat er duidelijkheid is over de verwachtingen, geeft het goede voorbeeld, is betrokken bij de spelers, zorgt dat er veiligheid is om elkaar die positieve en negatieve feedback te geven, etc. Met alleen het zorgen voor de spelregels en controles of de spelers zich eraan houden komt die bal echt niet in het doel, of aansluitend bij de afbeelding: komt de rugby-bal niet tussen die twee palen door. Daarvoor zijn juist die ontastbare zaken belangrijk: een gezamenlijk doel, integriteit, motivatie, saamhorigheid, duidelijkheid, betrokkenheid, verbondenheid, bevlogenheid, etc. Die geven reden aan het spel, en dus ook het nut om een doelpunt te maken, in ieder geval naar de winst te streven.

Zonder soft controls, geen winst

Als we de sportwedstrijd als symbool voor een organisatie zien, de sporters zien als werknemers en de strategie van de wedstrijd als een organisatiedoel, zouden we ook de 'ontastbare' maatregelen die de coach voor zijn team verzorgt, terug kunnen zien in de organisatie. Steeds meer komen deze ontastbare maatregelen, de soft controls op de agenda. Bij InAudit staan deze inmiddels net zoals de hard controls hoog op onze agenda. Zonder soft controls is er geen spel en dus geen winst. De bal wordt misschien wel overgespeeld, in beweging en in het spel gehouden, maar van een echte wedstrijd met het streven naar winst is er geen sprake. Misschien wordt er zelfs vals gespeeld of de kantjes ervanaf gelopen. En zo werkt het eigenlijk ook in de organisatie.

Hoe goed de kernwaarden, strategie, gedragscode, procesbeschrijving, werkinstructie en cultuur ook omschreven zijn, zonder inzicht in het gedrag van de mensen weten we niet of die onderdelen worden nageleefd zoals verwacht. Of de bal slechts in het spel gehouden wordt, of dat we voor de winst gaan. Met alle risico's van dien.

Beweging rond de beheersmaatregelen

Daarom bieden wij de mogelijkheid om belangrijke soft controls in kaart te brengen die een rol (kunnen) spelen bij de werking van beheersmaatregelen. Dit kan het onderzoeken van één bepaald proces zijn (dit kan elk proces of onderdeel van uw organisatie zijn), maar bijvoorbeeld ook een organisatie brede blik naar de kennis en beleving van de kernwaarden of cultuur, of het naleven van een gedragscode. Kortom: in hoeverre bewegen de medewerkers zich goed en integer rondom uw beheersmaatregelen en presteren zij daarmee optimaal?

Soft Controls Scan

Wij voeren daarvoor een scan uit met een selectie van essentiële soft controls die bij het te onderzoeken proces of onderdeel komen kijken. Belangrijke toevoeging hierbij is dat er met een gedragswetenschappelijke bril naar gekeken wordt. Immers, een checklist is zo ingevuld, maar juist die deskundige blik op het gedrag zal het verschil gaan maken. Met behulp van vragenlijsten en interviews geven we uiteindelijk een overzicht van de stand van zaken én waar er eventuele risico’s op de loer liggen. De kern van zo een resultaat is verdieping te geven aan de werking van uw beheersmaatregelen en antwoord te geven op de vraag wáárom deze wel of niet werken.

Naast de toetsing van de hard controls (door de IA) kan deze soft controls scan concrete aanknopingspunten of handvatten bieden om uw beheersmaatregelen te optimaliseren en risico’s te verkleinen. Juist doordat de onderbouwing hiervan voorzien is van wetenschappelijke achtergrond. Dus wilt u weten in hoeverre uw medewerkers integer en zoals naar uw verwachting voor de winst gaan, of slechts de bal in het spel houden volgens de regels en waar de risico’s liggen? Een Soft Control Scan geeft u inzicht!

Met de komst van Heidi Riepe MSc beschikt InAudit over een psychologe die u kan helpen meer inzicht te krijgen in de drijfveren van de mensen die uw organisatie vormen. Bent u geïnteresseerd of wilt u kennismaken met onze behavioural auditor, neem dan contact op met Heidi Riepe.

“Kennis delen staat centraal binnen onze visie.
Zo leveren wij onze bijdrage aan verzekeraars en de samenleving”

Deze website maakt gebruik van cookies

InAudit maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

AVG CookieNoodzakelijk
AVG CookieVoorkeuren
AVG CookieStatistieken
Privacyverklaring