Een praktische aanpak van datakwaliteit

Een praktische aanpak van datakwaliteit

In 2017 publiceerde DNB een Guidance document over de beheersing van Solvency II datakwaliteit door verzekeraars. Dit document heeft veel verzekeraars aan het denken gezet over de vraag: hoe zit dat bij ons?

Op 15 maart hebben Piet Poos RE RA en Ronald van de Langenberg RA, beide partners bij InAudit, in een bijeenkomst van het POV van het Verbond van Verzekeraars een presentatie gegeven over hoe dit abstracte onderwerp op een praktische wijze kan worden aangepakt. In de presentatie van DNB die daar op volgde, werd overigens een nog praktischer aanpak geschetst voor de T1 verzekeraars: zorg dat je je rapportage op orde hebt.

Uiteindelijk is dat ook de essentie, maar dan niet alleen voor Solvency II rapportages. Datakwaliteit is een belangrijk onderdeel van de AO/IC van elke organisatie. Problemen in de datakwaliteit ondervind je niet alleen bij de rapportage aan de toezichthouder, maar vooral ook in je operationele en strategische besluitvorming. Als de datakwaliteit niet op orde is, wordt de administratieve organisatie inefficiënt. Veel tijd en energie gaat dan verloren aan het “opruimen van rommel”, het “zoeken naar aansluitingen” en de inefficiëntie is vaak ook te herkennen aan een wildgroei aan ad-hoc Excel spreadsheets.

Guidance document met annotaties van inrisk

Het Guidance document van DNB geeft verzekeraars een heel goede en bruikbare kapstok om na te denken over de beheersing van de datakwaliteit, ook voor de minder grote organisaties in de verzekeringssector. In het land zien we ook dat diverse verzekeraars aan de slag gaan met “datakwaliteit” projecten en soms mogen wij daar ook een rol in spelen als klankbord, quality assurance of projectleider. Onze aanpak daarbij is overigens primair om de toepassing zo veel mogelijk in lijn te brengen met de behoefte en de ambitie van de klant. We moeten het niet moeilijker maken dan nodig is, maar wel beheersbaar.

In onderstaand document hebben wij het Guidance document van DNB voorzien van onze annotaties, waarbij we hebben getracht het document beter toepasbaar te maken voor verzekeraars die naar de aard, omvang en complexiteit minder problemen in de beheersing hebben.

Download hier de Guidance met annotaties van InRisk

Datakwaliteitbeleid

Een goed startpunt bij het nadenken over datakwaliteit is om een aantal hoofdlijnen vast te leggen in één document: heel pretentieus genoemd: “het datakwaliteitbeleid". Denk daarbij aan de belangrijkste uitgangspunten, de systemen, de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Naarmate een organisatie wat complexer is en meer datasystemen heeft wordt dit document uiteraard uitgebreider en verder uitgewerkt.

Onderstaand hebben we een voorbeeld opgenomen van hoe zo’n datakwaliteitbeleid er uit zou kunnen zien. U kunt deze uitgangspunten echter ook integreren in uw accounting manual als een wat kleinere organisatie heeft.

Download hier een voorbeeld van een datakwaliteitbeleid

Presentatie 'een praktische aanpak van datakwaliteit'

Hieronder treft u onze presentatie die we op de bijeenkomsten van het POV / Verbond van Verzekeraars hebben gegeven.

Download hier de presentatie


 

Meer artikelen

Op 1 april is het InAudit team uitgebreid met twee nieuwe teamleden: Menny Barendse (senior auditor) en Frederike Gieles (auditor). Een hele bijzondere tijd om te starten met een nieuwe baan want heel Nederland was en is nu nog steeds in de...
Hoewel de eerste geluiden over het nieuwe Corona virus in China al in januari/februari de media bereikten, heeft de snelheid waarmee de crisis over Nederland heen spoelde ons allemaal toch wel verrast. 
Nu bedrijven hun deuren sluiten en iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken vraag jij je misschien af hoe de invulling van de interne auditfunctie er in coronatijd uitziet. Kunnen er nog wel auditwerkzaamheden verricht worden? En worden d...