Interne audit bij pensioenfondsen in de praktijk

Interne audit bij pensioenfondsen in de praktijk

InAudit is sinds begin dit jaar bezig met interne audit werkzaamheden bij pensioenfondsen. Hoe verloopt dit? En wat zijn onze eerste ervaringen bij pensioenfondsen? u nog niet aangesloten bij Stichting CIS en wilt u hier meer over lezen? Neem dan een kijkje op de website van Stichting CIS , lees de voordelen van CIS en bekijk in 110 seconden wat CIS uniek maakt voor de verzekeringsbranche.

Zijn interne audits bij pensioenfondsen anders dan bij verzekeraars?

Als interne auditor beoordelen wij in welke mate een organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Wij analyseren interne operationele bedrijfsprocessen en rapporteren vervolgens onze bevindingen en aanbevelingen die bijdragen aan het terugdringen en/of beheersen van de gelopen risico’s. De interne auditfunctie (IAF) wordt uitgevoerd conform de IPPF-standaard van het Institute for Internal Auditors (IIA), ongeacht of we onze auditactiviteiten uitvoeren bij een pensioenfonds of verzekeraar. Deze standaard geldt wereldwijd en is van toepassing voor elke auditor die is aangesloten bij de IIA.

Waar liggen de overeenkomsten en of verschillen?

Het verschil tussen pensioenfondsen en verzekeraars heeft te maken met de inhoud van het product dat de partijen aanbieden en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving die van toepassing is. Verzekeraars zijn met name commerciële partijen en pensioenfondsen vervullen met name een maatschappelijke functie zonder winstoogmerk. De focus van de audits kan daarom verschillen: commercieel of bedrijfseconomisch belang bij verzekeraars en deelnemers of maatschappelijk belang bij pensioenfondsen.

In welke hoedanigheid verricht inaudit op dit moment interne audit werkzaamheden?

Momenteel zijn wij bij diverse pensioenfondsen in verschillende rollen aangesteld. Soms is InAudit zowel als sleutelfunctiehouder én vervuller van de interne auditfunctie aangesteld. In andere gevallen zijn we uitsluitend als vervuller aangesteld. Onze klantenkring aan pensioenfondsen bestaat zowel uit bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen. Onze pensioenfondsklanten hebben allemaal een eigen keuze gemaakt in de rol (houder en/of vervuller) die wij als aanbieder van interne audit diensten uitvoeren. Deze fondsen variëren van gesloten fondsen met een beperkt belegd vermogen en een gering aantal deelnemers tot middelgrote pensioenfondsen met ca. 30.000 deelnemers en ca. 1 miljard vermogen.

Sleutelfunctiehouder én vervuller, hoe zit dat?

Als interne audit specialist geven wij de voorkeur aan het uitvoeren van zowel het houderschap én vervullerschap van de interne auditfunctie omdat hiermee de auditwerkzaamheden praktischer en effectiever kunnen worden uitgevoerd. In audittermen zou je de sleutelfunctiehouder kunnen zien als de auditmanager en de vervuller als de uitvoerende auditor.

Wij hanteren deze aanpak ook al jaren in de verzekeringsbranche en merken dat dit uitstekend werkt richting directie of bestuur en raad van commissarissen. De auditmanager bespreekt de auditactiviteiten zowel met de directie of bestuur als met de raad van commissarissen. Dit zou bij pensioenfondsen op een gelijksoortige manier ingevuld kunnen worden, waardoor de het houderschap van de IAF ons inziens op goede manier vorm kan worden gegeven.

Inaudit voor uw pensioenfonds

Wij hebben de afgelopen tijd gezien dat de interne auditfunctie op veel verschillende manieren wordt ingevuld bij pensioenfondsen. Wij zijn als interne audit specialist flexibel en pragmatisch in het invullen van onze audit activiteiten zolang we maar kunnen voldoen aan onze beroepsstandaarden van de IIA. Bent u nog op zoek naar een goede en professionele invulling van de interne auditfunctie voor uw organisatie? InAudit helpt u hier graag bij. Neem gerust contact met ons op.

Meer artikelen

Op 1 april is het InAudit team uitgebreid met twee nieuwe teamleden: Menny Barendse (senior auditor) en Frederike Gieles (auditor). Een hele bijzondere tijd om te starten met een nieuwe baan want heel Nederland was en is nu nog steeds in de...
Hoewel de eerste geluiden over het nieuwe Corona virus in China al in januari/februari de media bereikten, heeft de snelheid waarmee de crisis over Nederland heen spoelde ons allemaal toch wel verrast. 
Nu bedrijven hun deuren sluiten en iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken vraag jij je misschien af hoe de invulling van de interne auditfunctie er in coronatijd uitziet. Kunnen er nog wel auditwerkzaamheden verricht worden? En worden d...