Nederlandse SFCR is ongeveer 66,5 pagina's lang

Op 22 mei van dit jaar moesten de Europese verzekeraars voor het eerst het verslag inzake solvabiliteit en de financiële positie (kortweg: de SFCR) op de website opnemen. Vanuit Inrisk hebben wij deze zomer de websites van de verschillende verzekeraars bezocht op zoek naar deze SFRC.

Hieronder vindt u een kort verslag van onze eerste observaties over de rapportages die wij hebben gevonden.

Het viel nog niet mee ...

De zoektocht begon met een overzicht van de in Nederland actieve levens- en schade-verzekeraars. Dat overzicht vonden we op de website van DNB in de 2015 statistieken. Door fusies en andere transacties was deze niet helemaal actueel, maar wel bruikbaar. We telden 36 levensverzekeraars en 87 schadeverzekeraars.

Voor een flink deel van deze vergunninghoudende verzekeraars waren er echter (goede) redenen om geen zelfstandige SFCR op te nemen. De kleinere basic-verzekeraars zij immers vrijgesteld, de groepsonderdelen zijn soms opgenomen in de groeps-SFCR en ook de captives hebben we even achterwege gelaten.

Deze analyse leidde ertoe dat we bij de levensverzekeraars nog maar één SFCR misten en bij de schadeverzekeraars 24 SFCR-documenten. Deze zijn inmiddels per brief opgevraagd.

Uiteindelijk leverde dat het volgende beeld op:

De ja/nee optie heeft betrekking op de SFCR van een verzekeraar, die de SFCR weliswaar publiceert, maar dat zodanig heeft gedaan dat je deze niet kunt downloaden. Naar onze opvatting is dat niet de bedoeling, maar er staat (nog) nergens dat het ook te downloaden zou moeten zijn.

Pagina's en de QRT's als bijlage of als afzonderlijk document

Gemiddeld troffen we aan dat de SFCR-documenten van levensverzekeraars pakweg 8 pagina’s langer waren dan de SFCR-documenten van de schadeverzekeraars (71,9 tegen 63,5)

De openbare QRTs moeten in beginsel wel voor iedere afzonderlijke vergunninghouder gepubliceerd worden. Bij de levensverzekeraars deed ongeveer 50% dat in de vorm van een afzonderlijke bijlage. Bij de (waargenomen) schadeverzekeraars waren de QRTs in ongeveer 70% van de gevallen onderdeel van de pdf waarin ook SFCR was opgenomen.

Vooral bij zorgverzekeraars (nog niet nader in de analyse betrokken) zagen we vooral vaak dat de SFCR een single groupwide document was, maar dat de QRTs keurig per vergunning-houder beschikbaar werden gesteld.

Bladzijdeverdeling

Opvallend was dat er eigenlijk betrekkelijk weinig verschil bestond in de bladzijdeverdeling tussen de levens- en schadeverzekeraars. Levensverzekeraars besteden gemiddeld net iets meer tekst aan het risicoprofiel, terwijl schadeverzekeraars net iets ruimte nemen voor de governance en het kapitaalbeheer. Op hoofdlijnen was de verdeling echter goed vergelijkbaar.

Uitgaande van een gemiddeld document van 66 pagina’s (exclusief 11-14 openbare QRTs) was de verdeling zoals hieronder grafisch weergegeven.

Meer over de SFCR

De komende zomermaanden gaan we verder met het verzamelen van gegevens en gaan we ook achter de ontbrekende SFCR-documenten aan. Mogelijk zijn er goede redenen voor waarom wij deze nog niet hebben gevonden of waarom deze niet zijn gepubliceerd op een website.

Ook gaan we meer inhoudelijk naar de documenten en kijken of we het template dat we vorig jaar voor het Verbond van Verzekeraars mochten opstellen, verder kunnen verfijnen met goede voorbeelden uit de praktijk.

Wilt u meer over de SFCR weten of heeft u interesse in een review op uw document, dan weet u ons te vinden.

Ronald van de Langenberg RA
Directeur InAudit BV
Telefoon: 055 - 578 29 21
ronald.vandelangenberg@inaudit.nl


Deel artikel

“Kennis delen staat centraal binnen onze visie.
Zo leveren wij onze bijdrage aan verzekeraars en de samenleving”

Deze website maakt gebruik van cookies

InAudit maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

AVG CookieNoodzakelijk
AVG CookieVoorkeuren
AVG CookieStatistieken
Privacyverklaring