Solvency II

Solvency II biedt verzekeraars een goed raamwerk om de beheersing van risico’s te verbeteren, betere risicogewogen keuzes te maken en daarmee efficiënter gebruik te maken van het kapitaal. Dat moet uiteindelijk leiden tot een beter product voor de polishouders.

“Tussen droom en werkelijkheid staan wetten en praktische bezwaren”. De impact van Solvency II op verzekeraars is enorm. Verzekeraars hebben forse bedragen uitgegeven om de organisaties in lijn te brengen met de Solvency II regelgeving. Veel geld is gaan zitten in het bestuderen en uitwerken van de kapitaalsvereisten, de inrichting van de governance, en de Solvency II rapportageverplichtingen. Inmiddels hebben alle verzekeraars Solvency II ingericht, maar het niveau gaat gemiddeld niet verder dan compliance.

De komende jaren wordt het belangrijk om Solvency II niet alleen als compliance exercitie toe te passen, maar ook daadwerkelijk te gebruiken voor verbetering van de bedrijfsvoering.

In het nieuwe Solvency II tijdperk gaat het om beheersing van de solvabiliteit en capital generation. De uitdaging is nu het verder professionaliseren aan de hand van Solvency II. Iets waarbij wij u goed kunnen helpen.

Solvency II reporting

De grootste uitdaging van 2017 was het opleveren van de rapportages. De komende jaren staan in het teken van het realiseren van een efficiënt rapportageproces dat zowel de Solvency II rapportages kan opleveren als de jaarrekening, de aansluitingen, het accountantsdossier en alles dat daarbij hoort. De datakwaliteit van de QRT's en de daaraan ten grondslag liggende gegevens is misschien ook nog niet perfect. Ook in 2018 en 2019 zullen de Solvency II rapportages een flinke aanslag doen op de toch al schaarse mensen en tijd.

Als het gaat over Solvency II Reporting en alles dat daarbij hoort kunnen wij u op alle vlakken ondersteunen. We hebben voldoende expertise op het gebied van reporting, finance en actuariaat om u te helpen van dit project een succes te maken. De data moeten echter van u komen.

Ook is het belangrijk om u te realiseren dat we “vijf voor twaalf” weinig meer voor u kunnen betekenen en dat ook onze reso

The devil is in the detail

De Solvency II rapportages vragen gemiddeld veel meer informatie dan verzekeraars tot nu toe gebruikelijk waren te leveren. Daarmee krijgt de toezichthouder ook steeds meer informatie waarmee ze de data kan verifiëren op onderlinge consistentie. De praktijk leert dat deze consistentiecontroles tot veel extra vragen leiden (en overigens ook tot terechte constateringen van tekortkomingen in de data).

Zeker in de eerste jaren zal de aandacht voor de juistheid van de cijfers hoog zijn. Dat betekent dat onderbouwingen goed moeten zijn onderbouwd en vastgelegd. Dan nog bestaat er een kans dat de toezichthouder ineens met een vervelende verrassing komt die de Solvency II solvabiliteit beïnvloedt.

De voorbereiding op Solvency II vraagt dus om zorgvuldigheid en een proces met checks & balances, ook intern. Het laten reviewen van rapportages en berekeningen bevelen we iedereen aan. De vervelende verrassing moet namelijk ook niet van de externe

Solvency II slimmer gebruiken

Parallel aan de laatste invoering van Solvency II gaan steeds meer verzekeraars zich afvragen hoe ze slim gebruik kunnen maken van Solvency II, bijvoorbeeld door betere risico-/rendementsafwegingen te maken. Binnen InAudit hebben we hier een duidelijke en praktische visie op. De Solvency II rapportage moet daarom niet alleen leiden tot snellere informatie voor de toezichthouder, maar ook tot betere informatie voor het nemen van “risicogewogen” besluiten. Hierbij moet bij de inrichting al rekening worden gehouden.

Maar we zijn ook praktisch. Invoering van grote en complexe automatiseringssystemen ligt niet binnen de financiële mogelijkheden van sommige verzekeraars. Voor deze verzekeraars zijn deze systemen waarschijnlijk ook helemaal niet nodig. De kleinere en onderlinge verzekeraars blinken veelal uit door een nuchtere en praktische kijk op zaken. Dat past ook bij InAudit. Daarom gaan wij graag met u in gesprek over uw kapitaalbeleid, uw beleggings- en herverzekeringsbeleid, uw acceptatie en pricingbeleid. Maar uiteraard schuwen wij ook een meer kwantitatieve aanpak niet.

Klaar met Solvency II?

Niet waarschijnlijk. Na de eerste hobbel van activiteiten gericht op het compliant krijgen van de organisatie met de Solvency II regels, zal er dieper inzicht en voortdurend onderhoud nodig zijn. Dieper inzicht kan bijvoorbeeld bestaan uit een nadere analyse van de passendheid van het standaardmodel, bijvoorbeeld voor de ORSA, maar ook voor het eigen risicomanagement. Voortdurend onderhoud zal zitten in de vervolgvragen die opdoemen als bepaalde ontwikkelingen zich voordoen in de portefeuille: zijn oorzaak en gevolg wel logische te begrijpen.

Ten slotte zal ook de regelgeving in de eerste jaren niet steeds stabiel zijn. Nog voordat Solvency II goed en wel is ingevoerd is er alweer een nieuwe categorie beleggingen geïntroduceerd (infrastructuur). Parameters worden ook periodiek getoetst en bijgesteld, bijvoorbeeld in 2018.

Het is daarom zaak om de regie in eigen hand te houden en te weten wat er op u afkomt.

Raad van commissarissen

Van commissarissen bij verzekeraars wordt tegenwoordig veel gevraagd. Het gaat niet alleen om een goed begrip van de verzekeraar, haar activiteiten, haar strategie en risicoprofiel. Er wordt ook een behoorlijke kennis van Solvency II gevraagd. Voor commissarissen die niet dagelijks met verzekeraars actief zijn, is dat best lastige materie.

Vanuit InAudit zijn we gewend om lastige concepten zoals de volatiliteit van de solvabiliteit, de impact van reserveringsbeleid en het verschil tussen de Solvency II balans en de jaarcijfers op een praktische wijze uit te leggen en toe te lichten. Veel verzekeraars vragen ons daarom om presentaties of kennissessies te verzorgen om de commissarissen te ondersteunen.

Bovendien kan de blik van buiten ook worden gebruikt om de commissarissen te ondersteunen in het stellen van kritische vragen bij het kapitaalbeleid, de ORSA en de Solvency II rapportages. De externe accountant kan zich vanwege de scheiding van advies en audit daarover vaak wat minder expliciet uitlaten.

Werklui gevraagd?

Het aantal mensen binnen en buiten uw organisatie die diepgaande kennis en ervaring hebben met Solvency II is beperkt. Dat maakt u als verzekeraar kwetsbaar. Maak kennis met InAudit voor blijvende ondersteuning op het gebied van Solvency II. In tegenstelling tot veel andere consultants zijn wij ook in 2018 en verder hiermee volop actief. Uiteindelijk moet Solvency II ook voor u en voor uw polishouders toegevoegde waarde gaan krijgen !

Vragen?

Ons team staat voor u klaar.
Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij horen graag van u!

Vragen?

“Kennis delen staat centraal binnen onze visie.
Zo leveren wij onze bijdrage aan verzekeraars en de samenleving”

Deze website maakt gebruik van cookies

InAudit maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

AVG CookieNoodzakelijk
AVG CookieVoorkeuren
AVG CookieStatistieken
Privacyverklaring