Interview met Donatus

Interview met Donatus

Drs. A.G.F.J. (Alphons) van der Voorn en drs. R.O. (Rinke) Eigenhuis vormen de tweehoofdige statutaire directie en samen vertegenwoordigen zij Donatus. Ze zijn verantwoordelijk voor de strategie en bedrijfsvoering en vormen het dagelijks bestuur. 

Alphons van der Voorn in de rol van voorzitter, met onder andere governance, financiën, herverzekeren, marketingcommunicatie en HRM in zijn portefeuille. Sinds 1 maart 2020 is Rinke Eigenhuis aangetreden als statutair directeur. Hij heeft onder andere ICT, procesmanagement, facilitaire zaken en operations onder zijn beheer.

WIE IS DONATUS EN WAT IS JULLIE PROPOSITIE?


Van der Voorn: “Wij zijn een niche-verzekeraar voor eigenaren van kerkelijk en monumentaal erfgoed. Zij hebben de zorg over de historisch religieuze en monumentale gebouwen. Bouwwerken die stuk voor stuk uniek, prachtig en onvervangbaar zijn. Onze verzekerden staan bij ons centraal. Samen met hen beschermen wij dit historisch erfgoed. Zij zijn als leden verbonden aan onze interne organisatie en hebben zeggenschap vanuit de Ledenraad. Als onderlinge verzekeraar hebben we geen winstoogmerk. Vanuit ons resultaat, rekening houdende met de gewenste solvabele kapitaalpositie, betalen wij premie terug aan onze leden. De laatste tien jaar bedroeg die premie- restitutie gemiddeld meer dan 40%!”

WELKE VERZEKERINGSPRODUCTEN BIEDEN JULLIE AAN?


Eigenhuis: “We bieden opstal en inventaris/ inboedel- verzekeringen aan kerkgenootschappen, ordes en congregaties, aan eigenaren van kerken en monumenten en aan personen die werkzaam zijn in de religieuze wereld of monumentensector. Hiervoor zijn we eigen risicodrager. En we bieden als intermediair verzekeringsproducten aan van andere verzekeraars, zoals een rechtsbijstand of een aansprakelijkheidsverzekering..”

WAT MAAKT JULLIE ANDERS TEN OPZICHTE VAN ANDERE VERZEKERAARS?


Van der Voorn: “Wij stemmen onze expertise, verzekeringsaanbod en bedrijfsvoering volledig af op de behoeften van kerken- en monumenteneigenaren. Donatus heeft de kennis in huis om de specifieke bouwkundige kenmerken van objecten te inspecteren, taxeren en te verzekeren. Hierdoor berekenen wij de herbouwwaarde nauwkeuriger en verzekeren we religieus en monumentaal erfgoed realistisch en correct.

Onze leden weten dat ze op ons kunnen vertrouwen en dat geeft ze rust. Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken. Ze kennen de leden, hebben direct contact met ze. En als er schade is, dan gaan ze daar meteen mee aan de slag. Zij begrijpen hoe belangrijk de gebouwen voor de leden zijn en welke rol die vervullen.”

Eigenhuis: “Onze leden waarderen dit ook. We hebben een heel hoge klantwaardering en daar zijn we best trots op. Het ledentevredenheidsonderzoek van afgelopen jaar was zeer positief: maar liefst 52% van de respondenten gaf ons een 9 of een 10. Met een Netto Promoter Score (NPS, red.) van 47 (branchegemiddelde 9, red.) staat Donatus in de top van de financiële dienstverleners. Voor ons een aanmoediging om te blijven investeren in de (toekomstige) wensen van onze leden.”

WAT HOUDT JULLIE BEZIG ? WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN JULLIE IN DE MARKT EN HOE SPELEN JULLIE HIEROP IN?


Eigenhuis: “Door de maatregelen als gevolg van Covid-19 in 2020 zijn veel kerkgebouwen langdurig gesloten geweest of mochten deze slechts door een zeer beperkte groep kerkgangers bezocht worden. Ook herbestemde kerken en andere monumenten die je normaal gesproken kunt bezoeken, misten een groot deel van de inkomsten. Je merkt dat er extra financiële druk is. Tegelijkertijd zijn er ook nog toenemende eisen op het gebied van veiligheid en risicobeheer. Ze hebben te maken met een strikte wet- en regelgeving.”

Van der Voorn: “De grote kerkbranden van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een bewustzijn bij veel kerkbesturen om meer aan preventie te doen: voorkomen is echt beter dan herstellen. We doen ons best om onze leden zo goed mogelijk te ontzorgen en van informatie te voorzien. Daarnaast kan de jaarlijkse premierestitutie de financiële druk verlichten.”

Eigenhuis: “Een andere mooie ontwikkeling is dat steeds meer monumenteigenaren de weg naar Donatus vinden. Zij zien ook onze toegevoegde waarde. Afgelopen jaar verwelkomde Donatus de tweeduizendste monumenten- relatie sinds 2010!”

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

 

Van der Voorn: “Inmiddels stellen 240 burgerlijke gemeenten kerkenvisies op in samenspraak met de kerkgenootschappen. Er wordt volop nagedacht over de toekomst van kerkgebouwen. Donatus weet welke instanties die kerkgenootschappen kunnen bijstaan in complexe vraagstukken als leegstand, herbestemming en verkoop. Ook onze eigen adviseurs hebben gesprekken met leden om hen te adviseren en te ontzorgen bij risicobeheer van hun kerkelijk vastgoed. Het lijkt erop dat de door Covid-19 ingezette trend van online dienstverlening, ook bij ons voor een versnelde digitale transformatie heeft gezorgd. Ik verwacht dat dit ook iets blijvends is.”

Eigenhuis: “Wij gaan de communicatie met onze leden verder digitaliseren. Maar hebben alle respect voor onze leden die dit niet willen. En de directe bereikbaarheid van onze medewerkers per telefoon blijft in ere. Dat wordt echt op prijs gesteld.”

HEBBEN JULLIE EEN GOEDE TIP VOOR ANDERE VERZEKERAARS?


Beide directeuren zijn het erover eens: “Luister echt goed naar je klanten en blijf oprecht geïnteresseerd in wat hun behoefte is. Behandel hen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Doe geen loze beloften. Ga in gesprek, neem die tijd, en gebruik ’m goed. Daarmee bouw je een gezonde en waardevolle organisatie. De betrokkenheid van onze leden is het fundament van ons Donatus. En als je dan toch in gesprek gaat, neem dan ook meteen de tijd voor je medewerkers. Zij zijn het die zorgen voor de verbondenheid en het vertrouwen. Hun schouders dragen de organisatie. En zij weten als geen ander hoe je goed voor je klanten zorgt.”

OVER DONATUS


Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus is vernoemd naar de beschermheilige tegen onweer en blikseminslag uit het begin van onze jaartelling. Een passende naam voor een organisatie die in 1852 start met het verzekeren van kerkgebouwen. Een tijd waarin brand door blikseminslag meestal het einde van een geloofsgemeenschap betekende. Men had simpelweg de middelen niet voor herbouw. Het idee ontstond om met elkaar de risico’s te dragen. Zo werd Donatus een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk.

Meer artikelen

De Vereende is een opmerkelijke partij in de markt. Enerzijds is De Vereende een verzekeraar voor bijzondere risico's en anderzijds voert zij werkzaamheden uit voor het Waarborgfonds, het Nederlands Bureau en Pools. 
Ruim 20 jaar was Henk van Ee ICT manager binnen zorgverzekeraar De Friesland, later Achmea. In die tijd heeft hij de opkomst meegemaakt van de CISO. Lees hier zijn verhaal.
Covid-19 heeft ook voor ons interne auditors, best een grote impact gehad. Niet zozeer dat wij niet meer konden werken, maar wel dat wij dit anders moesten gaan doen. De afgelopen periode heeft ons geleerd dat veranderingen niet alleen nega...
Deze website maakt gebruik van cookies

InAudit maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

Noodzakelijk
Voorkeuren
Statistieken

Lees meer over onze cookies in onze Privacy Policy.