De lac-dt in europees perspectief

De lac-dt in europees perspectief

Solvency II is nog maar nauwelijks ingevoerd en de eerste Europa-brede evaluatie is alweer begonnen. Een van de onderwerpen waar in Nederland de meeste discussie over is gevoerd is de LAC-DT, ofwel de loss absorbing capacity of deferred taxes. In gewoon Nederlands: de mate waarin verliezen fiscaal kunnen worden gecompenseerd. Complexe materie dus.

In het kader van de evaluatie heeft EIOPA een aantal analyses uitgevoerd op de mate waarin de LAC-DT in Europa wordt meegenomen in de berekening van de SCR en de mate waarin deze wordt onderbouwd met toekomstige winsten ("carry forward"). Dit levert een interessante vergelijking op.

Nederland op een europees gemiddelde

In Nederland ligt het percentage van de LAC-DT volgens het onderzoek van EIOPA (gebaseerd op de Day-One cijfers) op 13,7%. Dat is maar net iets hoger dan het Europees gemiddelde van 13,6%. De mate waarin dit echter wordt onderbouwd met toekomstige winsten ligt met 10,1% evenwel beduidend hoger dan gemiddeld in Europa (3,5%).

In de onderstaande grafiek laten we dit zien:

De grotere Europese landen als Frankrijk en Duitsland laten gemiddeld een hoger percentage LAC-DT zien dan Nederland, maar dit percentage is in veel minder hoge mate onderbouwd aan de hand van toekomstige winsten. In het Verenigd Koninkrijk is het percentage LAC-DT bijna de helft van hetgeen het in Nederland bedraagt en dit wordt nauwelijks (slechts 2,4%) onderbouwd aan de hand van toekomstige winsten. Dit wordt niet verklaard door het verschil in belastingtarief (20% UK versus 25% NL) of de mogelijkheid tot voorwaartse verliesverrekening (onbeperkt UK versus 9 jaar NL).

Onderbouwing met toekomstige winsten

Misschien wel in tegenstelling tot hetgeen in de praktijk wordt ervaren wordt in Nederland een groot deel van de LAC-DT onderbouwd met voorwaartse verliesverrekening. In de grote Europese landen als Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië is de voorwaartse verliesverrekening onbeperkt in de tijd, maar bedraagt het percentage pakweg 2,5% tot 6,5%. In Nederland bedraagt het percentage 10,1%. Alleen Spanje streeft ons hierin voorbij met een percentage van 11,6%.

In haar onderzoek constateert EIOPA dat een belangrijk deel van de verschillen binnen Europa het gevolg zijn van verschillen in belastingstelsels, maar dat pakweg 35% van de verschillen tussen landen kunnen worden toegeschreven aan verschillen in interpretatie. Omdat de behandeling van toekomstige winsten daarbij het meest subjectief is, ligt nadere harmonisatie op dit onderwerp voor de hand. Omdat Nederland vrij hoog scoort, betekent dat een risico voor de Nederlandse verzekeraars. Nadere harmonisatie zou weleens kunnen leiden tot strengere eisen ten aanzien van de onderbouwing.

Fiscale planning

Onderbouwing met toekomstige winsten zal per definitie de meest subjectieve onderbouwing blijven en daarmee ook het meest gevoelig voor strenge beoordeling door accountant en toezichthouder. Een misschien nog belangrijker risico is dat het wegvallen van deze onderbouwing (bijvoorbeeld doordat de verzekeraar in een verliessituatie komt) kan leiden tot een plotselinge verhoging van de SCR met maximaal 33,3%.

Uit hoofde van risicomanagement is het daarom geen slechte gedachte om maatregelen te treffen om dit risico te mitigeren. Dat kan uiteraard door de toekomstige winsten geheel buiten beschouwing te laten, maar de vraag is of u dan wel een betrouwbaar beeld schetst van uw werkelijke solvabiliteit.

Ons advies is daarom steeds om het aandeel van de toekomstige winsten in de onderbouwing van de LAC-DT te reduceren, door bijvoorbeeld fiscaal meer stille reserves te creëren. Alles dat de verzekeraar al met de DTL (uitgestelde belastingverplichtingen) kan onderbouwen, vermindert het risico op verlies van LAC-DT.

Wilt u meer weten?

De consultatie die EIOPA is gestart bevat naast deze informatie over de toepassing van de LAC-DT in de Europese praktijk, nog een heleboel andere interessante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de berekening van het risico van hypotheken met een NHG, de berekening van USP’s en de toepassing van simplificaties in de berekening. Het consultatiepaper kunt u via deze link opvragen.

Uiteraard zijn ook wij graag bereid om u te helpen of om met u mee te denken over wat deze consultatie voor uw verzekeraar kan betekenen.

Meer artikelen

Op 1 april is het InAudit team uitgebreid met twee nieuwe teamleden: Menny Barendse (senior auditor) en Frederike Gieles (auditor). Een hele bijzondere tijd om te starten met een nieuwe baan want heel Nederland was en is nu nog steeds in de...
Hoewel de eerste geluiden over het nieuwe Corona virus in China al in januari/februari de media bereikten, heeft de snelheid waarmee de crisis over Nederland heen spoelde ons allemaal toch wel verrast. 
Nu bedrijven hun deuren sluiten en iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken vraag jij je misschien af hoe de invulling van de interne auditfunctie er in coronatijd uitziet. Kunnen er nog wel auditwerkzaamheden verricht worden? En worden d...