Verzekeringsbedrijf met een missie

Verzekeringsbedrijf met een missie

De Vereende is een opmerkelijke partij in de markt. Enerzijds is De Vereende een verzekeraar voor bijzondere risico's en anderzijds voert zij werkzaamheden uit voor het Waarborgfonds, het Nederlands Bureau en Pools. 

Wij vroegen Ingrid Visscher naar het verhaal van deze bijzondere organisatie. Ingrid is sinds 2015 directievoorzitter van de Vereende. Een rol die op haar lijf geschreven is, want hier komen haar verzekeringservaring, opgedaan bij AEGON en Delta Lloyd, en haar maatschappelijke ervaring vanuit haar rol als directielid van Unicef Nederland, heel mooi bij elkaar. Verder is Ingrid actief betrokken bij het Verbond van Verzekeraars als Bestuurslid en lid van het Sectorbestuur Schade. Ook is zij lid van de Raad van Commissarissen bij Ansvar en Turien & Co. 

WIE IS DE VEREENDE ? 

De Vereende is een partij die een vangnetrol in de schadeverzekeringsbranche heeft. Allerlei zaken die andere verzekeraars om welke reden dan ook niet verzekeren, of waarbij het wenselijk is om krachten en capaciteit te bundelen, zijn ondergebracht bij de Vereende. Hiervoor bestaan verschillende bedrijfs- onderdelen die allemaal op een eigen manier invulling geven aan missie om ‘oplossingen de bieden voor maatschappelijke issues in de schadeverzekerings- branche’.  

WAARBORGFONDS

Eén van die onderdelen is het Waarborgfonds Motorverkeer. Wanneer iemand schade heeft geleden door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig, dan kan hij wanneer hij voldoet aan bepaalde voorwaarden, een schadeclaim bij ons neerleggen. Het kan dan gaan om schade aan een auto of andere materiële schade, maar ook om letselschade. We hebben een interactieve video op de homepage van het Waarborgfonds) waarmee mensen eenvoudig kunnen zien of zij een claim kunnen indienen. Voor iedere motorrijtuigenpolis in de markt vindt een afdracht plaats (in 2021 is dat €7,70) waarmee het fonds wordt gefinancierd. 

NEDERLANDS BUREAU

Daarnaast bestaat het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Dat zorgt ervoor dat schade veroorzaakt door buitenlandse voertuigen in Nederland volgens Nederlands recht wordt behandeld. En als andersom een Nederlands voertuig in een ander, bij het groene kaartensysteem aangesloten land, schade veroorzaakt, dan staat het Nederlands Bureau garant voor de betaling daarvan. 

POOLS

Voor risico’s die dermate groot of nieuw zijn, dat het onmogelijk is voor een individuele verzekeraar om dekking te bieden, bestaan verzekeringspools. Bij een pool wordt het risico als het ware in kleine porties verdeeld over de deelnemers, die ieder hun aandeel in de premie en in de schade krijgen. 

Op dit moment functioneren twee pools: voor terrorismeschade en voor nucleaire schade. De NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden) is een herverzekeringspool waarbij deelnemende verzekeraars (dat zijn praktisch alle verzekeraars die in Nederland zijn gevestigd) samen met de overheid en herverzekeraars de schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar vergoeden aan deelnemende verzekeraars. De Atoompool verzekert kerninstallaties zoals gedefinieerd in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO). De tien verzekeraars die lid zijn van de Atoompool hebben volmacht verleend aan de Atoompool om namens hen het risico te accepteren van Nederlandse en buitenlandse nucleaire installaties. Wereldwijd bestaat er een netwerk van tientallen Atoompools, die in elkaars nucleaire risico’s participeren. Op die manier kunnen verzekerde bedragen voor aansprakelijkheid, die het miljard ruimschoots voorbijgaan, worden voorzien van verzekeringscapaciteit. 

VERZEKERAAR DE VEREENDE

De Vereende is zelf ook een verzekeringsmaatschappij. De aandelen van de NV zijn in handen van een groep verzekeraars die een  afspiegeling van de markt vormen. Zo nemen de aandeelhouders verantwoordelijkheid voor de ingewikkelde en soms onaantrekkelijke risico’s die geen plek vinden in de reguliere markt. 

Via assurantieadviseurs biedt de Vereende schade- verzekeringen aan voor bijzondere risico’s. Het risico kan zelf heel bijzonder zijn en daarom lastig te verzekeren. Dat varieert van een aansprakelijkheidsverzekering voor een tattooshop tot een brandverzekering voor een leegstaand pand. En van een koeriersbedrijf tot aan een praalwagen. Maar het risico kan ook bijzonder zijn door het verleden van de verzekeringnemer. Als iemand bijvoorbeeld fraude heeft gepleegd of veel schades geclaimd, kan hij of zij bij ons terecht voor een tweede kans. Onze medewerkers zijn getraind om maatwerk te verrichten. We kijken naar alle omstandigheden en leveren dan offerte op maat af. Dat maakt het werk voor onze medewerkers ook erg interessant en uitdagend. 

Tot slot bieden we ook beroepsaansprakelijkheids- verzekeringen aan voor financieel adviseurs en makelaars/taxateurs, de BAVAM-polis. Dat was van ten tijde van de oprichting van de BAVAM, ooit een verzekeringspool, een groep klanten die verzekeraars liever niet zelf in de boeken had. In geval van schade zou een verzekeraar dan tegenover zijn eigen distributie- kanaal komen te staan, dus verzekeraars plaatsten dit risico liever ‘op afstand’ bij de BAVAM. Doordat we ons specifiek op deze twee doelgroepen richten, hebben we heel veel kennis ontwikkeld over de specifieke problematiek van deze doelgroepen.

ONTWIKKELINGEN

De verzekeringsportefeuille van de Vereende is de laatste jaren sterk gegroeid. Verzekeraars worden door het slim gebruiken van data steeds knapper in het selecteren van risico’s, waardoor er meer offertes ‘van de kar’ vallen en risico’s bij ons worden aangeboden. Wij zien het als onze rol om mee te veren met de behoefte van de markt. Enerzijds zullen wij op een verstandige manier het aanbod absorberen. Anderzijds helpen wij onze klanten om weer een plekje in de reguliere markt te vinden, bijvoorbeeld door ons te richten op preventie. 

Dan kan het gaan om voorlichting van maaltijdbezorgers met de bedoeling om veiliger te rijden en daardoor beter en breder verzekerbaar te worden. Wij zijn continu in gesprek met verschillende stakeholders. Zo werken we samen met de RDW en assurantieadviseurs aan een pilot om onverzekerd rijden tegen te gaan. Daarnaast zijn door corona meer klanten in betalingsproblemen gekomen. Particuliere klanten raakten hun baan kwijt en zakelijke klanten zagen hun werkzaamheden stilvallen of minimaliseren. Wij monitoren deze ontwikkelingen en denken voortdurend mee over oplossingen om de effecten voor onze klanten zoveel als mogelijk te beperken. Zo hebben we samen opgetrokken met de NVVK en het Verbond van Verzekeraars om lagere inboedel- en AVP-premies te rekenen voor consumenten die starten met een hulpverleningstraject. 

Een andere ontwikkeling betreft de verandering van het klimaat met steeds extremer weer als gevolg. Een goed voorbeeld zijn de overstromingen in Limburg dit jaar. Het is de vraag hoe we overstromingsrisico’s verzekerbaar kunnen maken en houden. Daartoe werken we samen met het Verbond van Verzekeraars. Een poolconstructie à la NHT zou daarvoor geschikt kunnen zijn. Wij zijn dan niet de risicodrager, maar wel de partij die zo’n samenwerkingsverband goed zou kunnen faciliteren. Op dat vlak hebben we ook veel expertise opgebouwd.

TIPS

De steeds geavanceerdere risicoselectie zou zo ver kunnen gaan dat de solidariteit, waar het hele verzekeringsstelsel op stoelt, wordt ondermijnd. Het is mooi dat de Vereende er is om de vangnetrol te vervullen, maar laten we hopen dat de Vereende niet te groot hoeft te worden. Klanten moeten wat te kiezen blijven houden. Mijn tip aan verzekeraars zou zijn om steeds kritisch te kijken of de ‘uitval’ ècht moet uitvallen. Zo ja, dan kan natuurlijk worden doorverwezen naar de Vereende. 

Wij helpen klanten ook om weer terug te keren naar een reguliere verzekeraar. Een andere tip zou zijn om daar met ons de dialoog over aan te gaan. Zo denken wij voor bepaalde klantgroepen momenteel na over een systeem waarmee rijgedrag kan worden gemonitord. Een goede score kan een ticket zijn om weer in de gewone markt verzekerd te worden. 

Laatste tip: zoek ons op om mee te denken over ingewikkelde dekkingsvraagstukken. Daar ligt onze kracht en expertise en daar kunnen we het verschil maken!

Dit artikel is onderdeel van het InAudit Magazine #4.

 

Meer artikelen

Uit het 10-jarig jubileum magazine: Naast zijn bijdrage aan de verzekeringsindustrie heeft Jan Boogaard een grote bijdrage geleverd aan de start en de ontwikkeling van InAudit.
Onze collega’s Niels Bokkers en Frederike Gieles hebben hun krachten gebundeld. In dit artikel zetten zij bondig uiteen wat in hun ogen, vanuit hun kennis en ervaring onmisbare elementen zijn voor effectieve risicobeheersing...
Hoe gedrag en cultuur bijdragen aan informatiebeveiliging. Het toepassen van de ZDT-theorie, als bijdrage aan een betere beheersing van de risico’s die samenhangen met ‘de zwakste schakel’: de mens.
Deze website maakt gebruik van cookies

InAudit maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

Noodzakelijk
Voorkeuren
Statistieken

Lees meer over onze cookies in onze Privacy Policy.