Aan de slag met IFRS17!

Aan de slag met IFRS17!

IFRS17 is niet alleen “werk aan de winkel”, maar ook een nieuwe manier van winst en omzet bepalen en dus een nieuwe manier van denken en besturen.

In 2021 is het zover, dus nog tijd genoeg ! ... of valt dat tegen ? U moet immers ook de vergelijkende cijfers over 2020 al kunnen rapporteren, dus misschien moet u in 2019 uw project afronden. Dat klinkt al veel minder ver weg.

IFRS17 - Verzekeringsovereenkomsten

IFRS17 wordt op 1 januari 2021 van kracht. Dat klinkt nog ver weg, maar IFRS17 is dusdanig ingrijpend dat u niet te lang wilt wachten. Het is verstandig om uiterlijk in 2018 te beginnen met uw IFRS17 project. Over 2020 wilt u al vergelijkende cijfers kunnen rapporteren. IFRS17 vereist zowel actuariële als accounting expertise en een projectteam om de veranderingen te beheersen. IFRS17 is immers niet alleen een actuariële uitdaging of een uitdaging voor de reporting specialisten van uw finance-afdeling. Het is waarschijnlijk dat u ook in uw systemen en processen veranderingen moet doorvoeren. Last but not least: IFRS17 leidt tot een ander winstbegrip.

IFRS17 versus NL-GAAP

IFRS17 wordt op 1 januari 2021 alleen verplicht voor verzekeraars die onder IFRS rapporteren. Denk daarbij aan de grotere en de beursgenoteerde verzekeraars. Of dat betekent dat de andere verzekeraars niets hoeven te doen, is maar de vraag. Door de invoering van IFRS17 zijn de winst- en verliesrekeningen van verzekeraars die onder IFRS en onder de Nederlandse BW2/Titel 9 rapporteren niet langer vergelijkbaar, noch qua opbouw, noch qua uitkomst. Dat is op lange termijn onwenselijk. Onze verwachting is dat op termijn ook de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving IFRS17 of een daarop lijkend stelsel gaan toestaan of voorschrijven. Ook voor de “andere” Nederlandse verzekeraars is het daarom zaak om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de mogelijke consequenties.

IFRS17 versus Solvency II

Solvency II is gericht op harmonisatie van (het toezicht op) verzekeraars en is daarom breder dan IFRS17, dat in beginsel alleen over financiële verslaggeving gaat. Op dat vlak lijken er wel enkele overeenkomsten in terminologie te bestaan (best estimate, risk adjustment), maar in de praktijk zullen de berekeningen uiteen lopen. De berekening van de cashflows voor de bepaling van de best estimate kan wellicht gelijk worden getrokken met Solvency II, maar vanwege verschillen in de discontering zal de uitkomst toch wat verschillen. De grootste uitdaging van IFRS17 is misschien wel de berekening van de Contractual Service Margin, een begrip dat we onder Solvency II niet kennen.

Help! Het winstbegrip verandert

Niet alleen de winst, maar ook de omzetbegrippen gaan veranderen. Het begrip “geboekte premies” verdwijnt uit de winst- en verliesrekening. Ook verzekeraars gaan nu over naar het beginsel dat “gewone” corporates al decennia gebruiken, namelijk de omzet verantwoorden in de periode waarin deze wordt gerealiseerd. Niet langer het activeren van acquisitiekosten (DAC) en het toerekenen aan de periodes via de mutatie in de technische voorzieningen, maar gewoon “opbrengsten en kosten (claims)” toerekenen aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Een koopsompolis is dus geen premie-omzet meer, alleen de marge die de verzekeraar daarop (naar verwachting) maakt. De winst op nieuwe productie wordt bepaald door een aantal factoren, maar met name de berekening van de contractual service margin (CSM).

Ook voor schadeverzekeraars?

De impact van IFRS17 zal voor levensverzekeraars beduidend groter zijn dan voor schadeverzekeraars. Schadeverzekeraars werken vaak met kortlopende of éénjarige contracten, waarbij de toerekening van opbrengsten en kosten aan het juiste jaar weinig zal veranderen. IFRS biedt namelijk voor schadeverzekeraars de mogelijkheid om de premium allocation methodiek toe te passen. Deze methode sluit beter aan bij het model dat schadeverzekeraars kennen. Hierbij schuiven we onverdiende premie (inclusief de daarin begrepen winst) door naar de winst en verliesrekening van het volgende jaar. Dat neemt niet weg dat IFRS17 wel moet worden ingevoerd en dat er in de details (zoals de toerekening van acquisitiekosten) verschillen kunnen gaan ontstaan met de huidige verslaggeving. Het is daarom ook voor schadeverzekeraars van belang om tijdig te beginnen met een impact-assessment of gap-analysis.

Wat kan inaudit voor u betekenen?

Wij zijn liefhebbers van het vak en volgen daarom de veranderingen op het gebied van verslaggeving (destijds nog IFRS4 fase 2) redelijk actief. Wij zijn up-to-date met de actuele kennis van IFRS17. Wij volgen en geven cursussen en ontwikkelen modellen en casussen om de problematiek onder de knie te krijgen. Uiteraard zit “the devil in the detail” en iedereen moet nog ervaring opdoen en lessen leren. Wij zorgen dat we daarbij nauw betrokken zijn zodat we u vanuit onze audit- en accounting-expertise optimaal kunnen ondersteunen.

Meer artikelen

Op 1 april is het InAudit team uitgebreid met twee nieuwe teamleden: Menny Barendse (senior auditor) en Frederike Gieles (auditor). Een hele bijzondere tijd om te starten met een nieuwe baan want heel Nederland was en is nu nog steeds in de...
Hoewel de eerste geluiden over het nieuwe Corona virus in China al in januari/februari de media bereikten, heeft de snelheid waarmee de crisis over Nederland heen spoelde ons allemaal toch wel verrast. 
Nu bedrijven hun deuren sluiten en iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken vraag jij je misschien af hoe de invulling van de interne auditfunctie er in coronatijd uitziet. Kunnen er nog wel auditwerkzaamheden verricht worden? En worden d...