Het accounting manual dat u gaat helpen

Het accounting manual dat u gaat helpen

Herkent u de ‘last moment’ tijdrovende discussies met uw accountant over waarderingsgrondslagen, verplichte toelichtingen en de hoogte van de SCR of nog erger, de LAC-DT? Een adequate voorbereiding met goede planning en expliciete afspraken gaan u hierbij helpen. Niet alleen u, maar ook uw accountant, want ook die staat voor een flinke uitdaging.

Het accounting manual kan uitkomst bieden. Hierbij worden uitgangspunten, verwachtingen en actuele ontwikkelingen afgestemd tussen de hoofdrolspelers. Aannames, waarderingsgrondslagen, relevante interne en externe normen alsmede de procesgang inclusief deadlines worden vastgesteld en logisch geordend. Deze afstemming leidt tot eenduidige vastlegging van het proces. Zo komt u tot gedragen financiële waarderings- en resultaatsgrondslagen.

Afstemming omtrent financiële rapportageprocessen

Het opstellen van financiële rapportages kent vele handelingen waarbij verschillende interne en externe hoofdrolspelers zijn betrokken. Gedurende de totstandkoming leiden de afstemmings-, controle- en goedkeuringsmomenten geregeld tot (onverwachte) vertragingen en nieuwe vraagstukken. De oorzaak hiervan ligt in onvoldoende beslechte discussies, afwijkende verwachtingen of interpretaties, verschillen in aansluitingen of grootheden. Dit kan leiden tot significante beslaglegging op de beschikbare capaciteit in een periode van grote drukte. Wat dreigt is dat de kosten stijgen, de kwaliteit daalt en deadlines worden overschreden.

Makkelijker wordt het niet...

Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan financiële rapportages. Er moet meer informatie worden verwerkt en de bewijsvoering en onderbouwing dienen rijker te zijn. Tegelijkertijd vervroegen deadlines. Hierdoor speelt tijdige afstemming met de in het proces betrokken hoofdrolspelers een belangrijke rol. Het is een eenvoudige formule die in de praktijk lastig uit te voeren blijkt: maak het proces inzichtelijk, identificeer verantwoordelijken en stel deadlines vast. Vervolgens dient dit ook nog uitgevoerd te worden.

...En leuker wordt het ook niet...

Het opstellen van de jaarcijfers is een jaarlijkse klus. U bent weer blij als het achter de rug is. Het goede nieuws is dat u er vanaf 2020 begin april al mee klaar bent. Maar dat gaat wel wat betekenen, want de eisen worden niet lichter. De accountant heeft geen tijd om wekenlang met de audit bezig te zijn, dus u moet veel voorbereiden en dat ook goed doen. Is uw voorbereiding meer een kaartenhuis van goede bedoelingen dan een robuust systeem van duidelijke afspraken, dan kunt u vroeg of laat de gevolgen verwachten: paniek, oplopende kosten, overschrijden van deadlines en discussies met uw accountant en uw auditcommissie. Voor al deze uitdagingen adviseren wij: het accounting manual.

Accounting manual

Het opstellen van de accounting manual is geen eenmalige exercitie, maar een overzicht waarin leerpunten successievelijk worden verwerkt. Het voorgaande accounting manual, aangevuld met ervaringen en nieuwe afspraken, blijft zodoende een levend document dat is afgestemd op uw specifieke organisatie.

De neiging van financiële mensen is om vooral heel druk te zijn met de inhoud en te weinig met het proces. Maar juist door het proces goed te organiseren, gaat u uw risico’s beter beheersen.

Het accounting manual is een vooraf afgestemd geheel van beleid, procedures, normen, uitgangspunten en afspraken die als handvatten dienen waarmee de financiële positie effectief, efficiënt en kwalitatief inzichtelijk wordt gemaakt. Dit is altijd maatwerk, maar waarderingsgrondslagen en de toepassing daarvan zijn een belangrijk onderdeel. Voor verzekeraars adviseren we tevens de grondslagen voor de Solvency II balans en de SCR-berekening toe te voegen. Het accounting manual wordt jaarlijks bijgewerkt en in het vierde kwartaal afgestemd met de belanghebbenden, waaronder in ieder geval de accountant. Zodra iedereen hiermee heeft ingestemd, is dit duidelijk en gaan hierover geen nieuwe discussies ontstaan.

Een accounting manual dat u helpt

Het is belangrijk dat u de jaarafsluiting steeds beter voorbereid, want vanaf nu heeft u elk jaar tot 2020 twee weken minder voor uw afsluiting. Onderdeel van deze goede voorbereiding is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen en uitgangspunten. Daarbij moet u niet alleen denken aan uw eigen verzekeraar. Ook de wet- en regelgeving kent jaarlijks een aantal wijzigingen die u moet bijhouden. Voor het opstellen en het onderhouden van een accounting manual is zodoende echte aandacht en kennis nodig.

Bijdrage inrisk

InRisk helpt u graag bij het opstellen, implementeren of het toetsen van het accounting manual, geheel naar uw wensen. We kunnen u ook helpen met het inzicht geven in eisen en eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van verslaglegging.

Benieuwd hoe de inhoudsopgave van een accounting manual eruit ziet? Bekijk hier een accounting manual inhoudsopgave.

Meer artikelen

Op 1 april is het InAudit team uitgebreid met twee nieuwe teamleden: Menny Barendse (senior auditor) en Frederike Gieles (auditor). Een hele bijzondere tijd om te starten met een nieuwe baan want heel Nederland was en is nu nog steeds in de...
Hoewel de eerste geluiden over het nieuwe Corona virus in China al in januari/februari de media bereikten, heeft de snelheid waarmee de crisis over Nederland heen spoelde ons allemaal toch wel verrast. 
Nu bedrijven hun deuren sluiten en iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken vraag jij je misschien af hoe de invulling van de interne auditfunctie er in coronatijd uitziet. Kunnen er nog wel auditwerkzaamheden verricht worden? En worden d...