Om de juiste koers te varen...

Om de juiste koers te varen...

De afgelopen jaren hebben verzekeraars (mede) ingegeven door artikel 44 van de Solvency II richtlijnen risk managers aangesteld. Deze staan voor de uitdaging om binnen de verzekeraar risico’s te signaleren en toe te zien op de beheersing van deze risico’s.

De risk manager is hiermee de man/vrouw in het kraaiennest van het schip. Dit artikel gaat in op de obstakels die de risk manager tegenkomt aan boord van een schip dat voorheen blind de koers van de kapitein volgde.

Afhankelijk of onafhankelijk

Risicobeheersing begint bij de strategie van de onderneming: varen we de juiste koers ? De verantwoordelijkheid voor de koers (strategie) ligt bij het bestuur. Om deze reden vinden bestuurders het vaak maar wat moeilijk om risk managers actief te betrekken bij de “echt ” strategische keuzes. Het is dan ook een uitdaging voor de risk manager om een onafhankelijke positie binnen de organisatie te verwerven.

Blik naar buiten/zie ik alle risico’s?

De risk manager dient een positie in te nemen waarin hij goed risico’s kan signaleren. Dit betreft zowel de risico’s van de oceaan (externe risico’s) als de risico’s die ontstaan in het kantoor van de kapitein (boardroom risks). Wij zien vaak dat de risk manager nog veel naar de risico’s kijkt die door het bestuur zelf zijn onderkend. Hierdoor vertroebelt zijn onafhankelijke positie binnen de organisatie. De blinde vlekken van de bestuurder worden hierdoor ook de blinde vlekken van de risk manager.

Eigen verantwoordelijkheid

Het niet (tijdig) signaleren van alle risico’s kan het gevolg zijn van onvoldoende invulling van de eigen verantwoordelijkheid. Dit is enkel te realiseren vanuit een onafhankelijke positie. Juist hier knelt het ! Risk managers worden geconfronteerd met dusdanig veel bestaande risico’s dat ze niet meer toekomen om in het kraaiennest te klimmen.

Durft u wel te roepen en roept u hard genoeg

Is de risk manager nu dan een overbodige schakel binnen de organisatie ?
Nee, dat zeker niet. De risk manager moet echter aan de slag: zorgdragen dat zijn kraaiennest juist wordt gepositioneerd. De risk manager moet natuurlijk wel over voldoende durf beschikken om te klimmen en hard genoeg roepen om bestuur en risk committee te kunnen alarmeren.

Meer artikelen

Op 1 april is het InAudit team uitgebreid met twee nieuwe teamleden: Menny Barendse (senior auditor) en Frederike Gieles (auditor). Een hele bijzondere tijd om te starten met een nieuwe baan want heel Nederland was en is nu nog steeds in de...
Hoewel de eerste geluiden over het nieuwe Corona virus in China al in januari/februari de media bereikten, heeft de snelheid waarmee de crisis over Nederland heen spoelde ons allemaal toch wel verrast. 
Nu bedrijven hun deuren sluiten en iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken vraag jij je misschien af hoe de invulling van de interne auditfunctie er in coronatijd uitziet. Kunnen er nog wel auditwerkzaamheden verricht worden? En worden d...